2010-02-20 MÉF zárónyilatkozat - Újvidék Nyomtatás E-mail

                 

KÖZÖS MEGEGYEZÉST AZ ÚJ MNT MEGVÁLASZTÁSÁNAK ELVEIRŐL

Újvidéken 2010. február 20-án hatodik alkalommal tanácskoztak a Magyar
Érdekvédelmi Fórum (MÉF) szervezetei a magyarság érdekvédelmének aktuális
kérdéseiről. A tanácskozás központi témája az új Magyar Nemzeti Tanács
megválasztásához való viszonyulás volt.

 


Egyre többen ismerik el, hogy a nemzeti kisebbségek nemzeti tanácsairól
szóló törvény nem biztosítja a kisebbségek számára a nemzeti autonómiát,
vagyis hogy csak korlátozott kulturális önkormányzatot irányoz elő számukra,
azt is állami ellenőrzés alatt. Ettől függetlenül, az adott kedvezőtlen
körülmények között is fontos a magyar közösség számára egy új összetételű
Magyar Nemzeti Tanács (MNT) megválasztása. Ezért felkéri azokat a vajdasági
magyarokat, akik még nem iratkoztak fel a kisebbségi választói külön
névjegyzékre, hogy azt március 9-éig tegyék meg.

Az MNT eddigi munkájával kapcsolatos (rossz) tapasztalatok
szükségessé teszik, hogy a listaállítók a választási listák felállításával
kapcsolatban közös megegyezésre jussanak az alapelvekről, amelyeket
mindegyik listaállító tiszteletben tartana. A Magyar Érdekvédelmi Fórum
(MÉF) szervezetei csak abban az esetben vállalják a részvételt az új Magyar
Nemzeti Tanács megválasztásában, amennyiben ez a megállapodás létrejön.
Ellenkező esetben a legalapvetőbb feltétele sem lesz meg annak, hogy legitim
új MNT legyen.A MÉF 12 elv tiszteletben tartását javasolja elfogadásra:

1. A Magyar Nemzeti Tanácsba (MNT) olyan személyeket kell
jelölni, akik élvezik a vajdasági magyarok bizalmát és eddigi munkájuk során
eredményesen kiálltak a közösségi érdekek érvényesítéséért, akiket nem az
anyagi haszonszerzés, hanem a magyar közösség jogainak az érvényesítése
vezérel.

2. Az MNT tagja munkaviszonyban/hivatásosan más köztisztséget nem tölthet
be, ha ilyet már betölt, arról le kell mondania, illetve választania kell a
két tisztség közül melyiket vállalja az "egy ember - egy munkahely/tisztség"
elv alapján.

3. Az MNT elnöke két éves mandátumra választható, azzal, hogy eredményes
munka esetén még két éves megbízatásra újraválasztható lehet, vagyis
megszakítás nélkül legtöbb négy évig lehet a testület élén.

4. Az MNT Intézőbizottságának (IB) nem lehet a tagja olyan személy, aki nem
tagja az MNT-nek.

5. Az MNT-ben, az IB-ben és azok testületeiben biztosítani kell az arányos
területi képviseletet (beleértve a szórványt is).

6. Mindenhol biztosítani kell a nők, a fiatalok és a civil szervezetek
legalább egyharmados részvételét.

7. Az MNT és az IB elnöke nem lehetnek ugyanabból a helységből, illetve
községből valók.

8. Rokoni vagy házastársi kapcsolatban lévő személyek nem jelölhetők és nem
is válaszhatók az MNT-be.

9. Sem az MNT, sem az IB tagjai pedig nem lehetnek olyan személyek, akiknek
a tisztsége - az érdekütközés miatt - akadályt jelenthet a munkában.

10. Az MNT elnöke és az IB tagjai megbízatásuk idejére fagyasszák be
esetleges párttagságukat.

11. Büntetett előéletű személyek nem javasolhatók és nem is tölthetnek be
tisztséget az MNT-ben.

12. Az új MNT - a nemzeti kisebbségi önkormányzat megvalósítása érdekében -
vállalja fel a nemzeti kisebbségek nemzeti tanácsairól szóló törvénynek a
civil szervezetek és három magyar párt (VMDP, VMDK és a MPSZ) által 2009.
október 20-én és a civil szervezetek által 2007. június 12-én megfogalmazott
módosításának beterjesztését.A MÉF elfogadhatatlannak tartja azt, hogy a Vajdasági Magyar Szövetség
(VMSZ) a magyar választói névjegyzék összeállításának ügyét kisajátítva
magánakciójával megakadályozta, hogy a névjegyzék teljessé válhasson.
Felszólítjuk a VMSZ-t, hogy haladéktalanul és maradéktalanul adja át az
összes nála lévő feliratkozási kérelmet a helyi önkormányzati szerveknek. Ha
nem teszi meg, akkor komoly vétséget követ el és lehetőséget ad a
visszaélésekre.

A tanácskozáson szó volt Pásztor István, a VMSZ elnökének minapi
javaslatáról is, hogy "egy közösségi reprezentációt felmutató lista jöjjön
létre, amelyben a Vajdasági Magyar Szövetségnek, a többi magyar pártnak, a
történelmi egyházaknak, a civil szférának és az értelmiségnek is meglenne a
maga helye". A MÉF ezt a javaslatot nem tartja elfogadhatónak, mivel a VMSZ
eddig egyetlen koalíciós megállapodást sem tartott tiszteletben, ami miatt
Pásztor István is hitelét vesztette.

Újvidék, 2010. február 21.1. Nagy Margit elnök - Vajdasági Magyar Pedagógusok Egyesülete, Újvidék
2. Papp Ferenc elnök - Nagy Sándor Műemlékvédő és Hagyományápoló Egyesület,
Újvidék,
3. Bozóki Antal elnök - Árgus Szerbiai Magyar Kisebbségjogi Civil Egyesület,
Újvidék,
4. Dulka Andor elnökségi tag - Vajdasági Magyar Pedagógusok Egyesülete,
Újvidék
5. Czabafy Ágnes elnök - Wass Albert Követőinek Asztaltársasága, Zenta,
6. Margit Zoltán elnök - Földműves Egyesület, Csóka

7. - Nagycsaládosok Egyesülete, Zenta
8. Rácz Szabó László elnök - Magyar Polgári Szövetség (MPSZ), ZentaA közlemény
hiteléül:
Rácz Szabó László