Program Nyomtatás E-mail

PROGRAM GRAĐANSKOG SAVEZA MAĐARA
Uvod

Građanski savez Mađara je nastao zbog toga, što današnje potrošačko društvo, globalizacija, neobuzdana požuda za vlašću pojedinaca, nacionalno i versko potlačivanje, napuštanje osnovnih ljudskih zakona i tokom hiljadama godina nastalih pozitivnih tradicija stvorio haos, ne samo u našoj široj, već i u užoj domovini, što loše utiče na očuvanje vrednosti mađarske manjine. Kao cilj smo istakli, da svetu pomognemo u uspostavljanju reda, da iznesemo na videlo prave vrednosti i da očuvamo vrednosti Mađara. U ovom radu naša sredstva su znanje, otvorenost, iskrenost, izdržljivost, doslednost i naša nacionalna obaveza. 


Došao je trenutak! Moramo započeti sa pravim pripremama za radikalne promene u pozitivnom smislu, pošto su poslednje decenije jasno dokazale, da svet ide ka pravcu opšteg pogoršanja situacije, korupcije, dospevanja na vlast grupa sa neodgovarajućim moralnim stavovima, čiji je cilj da se unište vrednosti prošlosti i da stvore društvo bez korena, bez vrednosti koje je sve više razblaženo, u kojem su ljudi otuđeni, gde gube svoj identitet, gde mogu da se drže u neznanju i tako lako dovedu u zabludu i iskoriste.

Građanski savez Mađara je srednje desničarska politička partija mađarske nacionalne manjine, koja se mimo opštih političkih zadataka naglašeno koncentriše na očuvanje vrednosti i interesa Mađara priključenih Srbiji. Naš cilj je da jačamo samosvest i zajedništvo Mađara.

Smatramo da je važno ispitati situaciju u kojoj živimo, a i uticaje, koje smatramo specifičnima. Na osnovu naših analiza dugoročno nudimo pozitivnu sliku budućnosti na tlu realnosti našoj zajednici, čiji elementi određuju naša dela u budućem periodu.

Smatramo da je bitno da naglasimo našu angažovanost prema poštovanju univerzalnih prava na slobodu i principa tolerancije. Naš osnovni interes je, da oni koji su u brojčanoj manjini i oni koji pripadaju većinskoj naciji žive u partnerskim odnosima jedni pored drugih. Da se ne vodi prosta, a istovremeno nejednaka, često i nasilna borba za istiskivanje starosedeoca iz njihovih životnih prostora. Za sve to su neophodni dobri srpski zakoni za zaštitu manjina koji počivaju na pozitivnoj diskriminaciji. Neophodno je, da se između Srbije i Mađarske zaključe korektni sporazumi, koji obezbeđuju brojčani, kulturni i jezički opstanak Mađara.

Zainteresovani smo za stvaranje takvog slobodnog i demokratskog društva, gde i pripadnici nacionalnih manjina mogu živeti slobodno, bez straha i diskriminacije, gde mogu da razvijaju svoju ličnost i da postignu svoje ciljeve.

Svesni smo, da jedan takav dokumenat ne može da obuhvati ceo spektar naših zamisli.

Želeli bismo, da budemo aktivni učesnici formiranja naše sudbine i budućnosti: a ne izloženi, razočarani objekti, trpioci mimo nas donetih odluka, već da budemo sustvaraoci budućnosti naše uže i šire zajednice. Prema našem aspektu, Evropa 21. veka istinski samo tako može biti demokratska. Ova Evropa treba da bude zajednica naroda, u njoj se moraju poštovati kulture i narodi, kao i masovna stvaralačka glasačka volja i treba da pruži nadu u budućnost.

Izabrani zadatak političara je da služi zajednicu.

Tvrdimo da postoje poštene namere, i jeste, postoji politička snaga, koja ne želi da politizira mimo ljudi, ili pak protiv njih, već prema nameri ljudi, zajedno sa njima da vodi institucionalni sistem koji je njoj poveren od strane zajednice. Ta politička snaga je GSM!

Argumentacija, objektivna kritika, iskrenost (čak i ako je to neprijatno) sve su to neophodna sredstva za usmeravanje na pravi put, međutim moramo prekinuti sa međusobnim ruženjem, zlonamernom propagandom i moramo započeti ozbiljne razgovore. A i ozbiljno da slušamo. Slušati i čuti ljude i generacije, pošto se samo u takvoj harmoniji može napredovati, šta više, opstati. Bez mladih, radnika i penzionera nema razvoja.

GRAĐANSKI SAVEZ MAĐARA ZNA IZLAZ

Kažemo što mislimo, a radimo što kažemo!

OSNOVNE TEZE

GSM - pouzdana mađarska partija!

GSM svoj rad gradi na iskrenosti, izračunljivosti i poverenju. GSM je partija saradnje, otvorenosti i poštenja, kao i partija odgovornosti i slobode.
GSM želi da bude partija onih, koji žele da žive u miru i sigurnosti, da se bave preduzetništvom i da rade u znaku poverenja i strpljenja i razumevanja jedni prema drugima. Partija je ljudi koji se osećaju Mađarima i poštuju vrednosti i Mađara.
GSM se trudi da među Srbima, Mađarima i drugim nacijama koji žive na teritoriji Srbije ostvari kontakt koji počiva na poverenju i međusobnom poštovanju.
To, da smo evropski orijentisani, proizilazi iz evropske orijentisanosti mađarske nacije, ali insistiramo i na Mađare u Karpatskom basenu.
GSM je zagovornik otvorenih dijaloga i odgovornih rešenja, pošto je to put budućnosti. Uvereni smo, da privredni rast, odnosno stabilizacija društvenih odnosa samo onda može da se učvrsti i samo tada je održiva, kada se ukine autokratija "malih kraljeva", kada stvorimo uslove za zakonitost, zaštitu imovine, međusobno poverenje, toleranciju i sigurnost. Dokazano je, da isključivo ka profitu orijentisani privredni model ne dovodi do unapređenja, ni što se tiče ljudskih života, a ni u pogledu kvaliteta proizvoda. S toga se mora uvesti novi privredni aspekat, koji će u prvi plan staviti porodicu, čoveka, zdrav način življenja čoveka, njegovu slobodu, a pre svega radost stvaranja.
Republika Srbija je multinacionalna, višejezična i multikulturna država, s toga se za svakog pojedinca moraju stvoriti jednake mogućnosti za očuvanje nacionalnih vrednosti, za dalji razvoj istih, za rad i afirmaciju.
GSM ostavlja mesto za razne intelektualne i demokratske smernice, unutar partije se ostvaruje unutrašnja demokratija i tolerancija. Jasno odbija svaku ekstremnost, kako u politici, u nacionalnom opstanku, u borbi za izbornu pobedu, tako i u stavljanju u partijskog ili individualnog interesa medija.
GSM zna da ostvari svoje ciljeve. Ne proizvodimo ideologije za objašnjenje naših dela, već činimo to, što od nas naši birači očekuju!
Podržavamo donošenje takvog zakona, koji kažnjava one odbornike, koji se ne trude, da ispune obećanja data biračima. Podržavamo proširenje prava birača, da mogu opozvati odbornike koje su oni birali.

BOGAT GRAĐANIN "SIROMAŠNA" DRŽAVA

Država je zato "siromašna", što obavlja svoje zadatke, suzbija korupciju, racionalizuje državnu strukturu i sva svoja sredstva ulaže u dobrobit zajednice.
Država ne može da napusti zadatak opskrbe zajednice, kao što su obezbeđenje zdravstva, obrazovanja, socijalne brige itd.
Država privređuje sredstvima, koja mu privreda obezbeđuje u obliku poreza i doprinosa.
Država je dužna da garantuje i isključivo je odgovorna za bezbednost građana, za zakonitost, za obezbeđenje ljudskih prava, za obezbeđenje prednosti starosedeocima, za obezbeđenje sredine u kojoj se može živeti i ostvariti razvoj.
Država sama nije socijalna kategorija i ne stvara radna mesta, ni iz socijalnih, ni iz korupcijskih, a ni iz porodičnih ili prijateljskih razloga.
Država na teritoriji Srbije obezbeđuje, da manjinske nacionalne zajednice koje tu žive i srpski narod žive u miru, toleranciji, poštujući i podržavajući jedni druge. Za to država obezbeđuje harmonizaciju prava, pozitivna prava manjina, čime kompenzuje nedostatke koji proizilaze iz brojčane manjine, a čiji je najefikasniji oblik obezbeđenje autonomije manjinskih naroda, da bi oni u svojoj (iskonskoj) domovini sačuvali svoje nacionalne vrednosti. 

DECENTRALIZACIJA

U Srbiji treba da se raskrsti sa nasleđem Miloševića, sa ostatcima diktature i treba odrediti, unutar vlasničke i upravljačke strukture, koji nivoi kakva prava imaju. Decentralizacija se mora izvršiti ne samo u strukturi odlučivanja, već i u pogledu vlasništva i posedovanja.
Najmanja jedinica je naselje.
Osnovnu administrativnu regiju zajednice čini okrug (srez), što u praksi znači, da najdalja tačka ograničene teritorije ne sme da bude dalja od 30-40 kilometara. U formiranju okruga moraju se uzeti u obzir privredni, običajni, jezički, nacionalni, geografski i mrežni uslovi. Najviše treba uzeti u obzir volju građana. Okrug i naselje imaju svoju imovinu, koja prvenstveno potiče od imovine koju država obavezno vraća.

ADHEZIONA ZAJEDNICA

Opstanak zajednice je funkcija jakih porodica, s toga podržavamo ponovno uspostavljanje model društva orijentisan ka porodici. Podržavamo svaku aktivnost zajednice, koja jača porodicu, kao i mogućnosti samoorganizacije društvenih baznih zajednica. Verujemo, da je čovek društveno biće, da se rađa u zajednici, živi u njoj, a sposoban je da se obnavlja jedino u zajednici. S toga smatramo vrednim podržavanje svakog oblika organizacione, socijalne, društvene i privredne delatnosti, koja za cilj ima jačanje adhezione sile zajednice.

Smatramo da je bitno izraditi sveobuhvatni program za podržavanje porodica. Jedan takav program može da olakša rađanje i vaspitanje dece, a majkama garantuje da će lakše naći ravnotežu između karijere i porodice. Rađanje i vaspitanje dece smatramo efikasnim doprinosom individualnoj sreći i rastu nacije. Uvereni smo, da paralelno sa formiranjem svesti društva orijentisanog ka porodici istu treba podržavati i porodično orijentisanim oporezivanjem prihoda. Naime, poreski sistem treba da uzme u obzir, da lice koje od svog prihoda odgaja decu prihvata i poteškoće koje to prate, a i to da je patriot. Uvereni smo, da podrške porodicama imaju ogromnu ulogu u predupređivanju siromaštva, u zdravom fizičkom i intelektualnom razvoju budućih generacija. Naš cilj je, da rađanje dece porodicama ne znači rizik od siromaštva, a s tim ujedno možemo izbeći demografski pad. Stvaranje radnih mesta koja su ka porodici orijentisana, treba da podstakne otvaranje obdaništa sa pogodnostima.

Naše zajednice su mesto, gde se odvija pretežni deo našeg života. Nije svejedno, kakve ćemo životne uslove stvoriti sebi, odnosno generacijama koje dolaze iza nas. Smatramo bitnim da se stvori nivo opštinske autonomije, u kojoj je izričito istaknuta odgovornost predsednika opštine i odbornika skupština za svoje naselje. Želeli bismo, da svaki funkcioner i službenik savešću dobrog domaćina neguje dobra opštine, odnosno zajednice i da sa razlogom bude ponosan na svoju ličnu skromnost, ali istovremeno i na istaknut doprinos podizanju životnog standarda životne zajednice. Želimo da podržimo sve inicijative, koje za cilj imaju formiranje i jačanje duhovnosti opština. Povećanje unutrašnje adhezione sile može biti najjači stub efikasnih odgovora na izazove današnjice. Na ovom polju civilne organizacije imaju nezamenjivu ulogu, posebno organizacije koje se bave kulturnom delatnošću, a i crkve.

Smatramo da je bitan lokalni patriotizam, jačanje regionalnog identiteta, nega spomenika, kao i vrednosti nacionalnih i lokalnih kulturnih vrednosti, kao i očuvanje tradicionalne strukture domovine. Treba sprovesti novu diskusiju i doneti novi zakon o sadašnjim, veštački formiranim okruzima. Istupamo za to, da potiske opštine, kao Ada, Senta, Čoka, Kanjiža, Novi Kneževac čine jedan novi administrativni okrug, uz koji se kasnije mogu priključiti na osnovu zajedničkog sporazuma i susedna naselja.

Zahtevamo, da naseljima i opštinama bude vraćena njihova pokretna i nepokretna imovina, koju je sa jednim potpisom od njih oduzela Miloševićeva diktatura.

Želimo da podržimo sve oblike saradnje lokalnih samouprava, uključujući i saradnje u malim regijama, a i oblike prekogranične saradnje. I ubuduće ćemo podržavati sve takve mere i inicijative, koje za cilj imaju očuvanje vrednosti i obogaćivanje vrednosti naše domovine. Smatramo istaknuto važnim podržavanje privrednih inicijativa, koje imaju ulogu zadržavanja stanovnika i jačanja privrednog potencijala regije.

Stara lica se moraju ne samo materijalno podržavati, već im treba ukazati poštovanje. Zavisno od svog znanja, fizičke i duševne snage mogu da prihvataju zadatke u interesu opštine.

Pokrećemo akciju u interesu toga, da se ljudi uvode u službene dokumente prema pravopisu svog maternjeg jezika.

AUTONOMIJA NA BAZI NACIONALNOSTI

Autonomija na bazi nacionalnosti znači pre svega autonomiju starosedeoca u Srbiji. Nacionalna autonomija ne znači separatizam ili narušavanje integriteta države. Autonomija na bazi nacionalnosti obezbeđuje starosedeocima nacionalnih manjina očuvanje nacionalnog identiteta. Ima tri vrste autonomije, i to teritorijalna, ostrvska i personalna.
Mađari koji žive u Srbiji su starosedeoci, koji hiljadama godina žive u Karpatskom basenu.

PRIVREDA

Uspešnost privrednih procesa, održavanje i poboljšanje privrednih kondicija, povećanje privrednog potencijala Vojvodine je baza, na koju možemo da gradimo naša dalja stremljenja. Smatramo važnim stvaranje i održavanje sredine za podržavanje preduzetništva, društvenog, finansijskog i pravnog okruženja, podržavanje zakonskih i političkih mera koji potpomažu korektne privredne procese. Prema našem mišljenju trajna ravnoteža i privredni rast su jednako važni ciljevi.

Podržavaćemo takvu privrednu politiku, koja stvara nova radna mesta, gde se zaposleni poštuju, koja smanjuje terete preduzetništva i povećava šansu za održavanje postojećih radnih mesta, koja se odnosi jednako - a u pojedinim slučajevima i sa pozitivnom diskriminacijom - prema mađarskim preduzećima i primaocima posla. Želimo da pokrenemo pitanje smanjenja nameta na ime poreza i doprinosa plaćenih od strane poslodavaca, vraćanje javnih sredstava u poboljšanje uslova privrednog razvoja, razvoj infrastrukture, podržavanje malih i srednjih preduzeća i realizaciju programa koji stvaraju radna mesta i povećavaju zaposlenost. Podržavamo tzv. atipična zanimanja (skraćeno radno vreme) i ostale specijalne programe zapošljavanja za početnike i za hendikepirana lica. Uvereni smo, da možemo da menjamo sadašnje stanje i ako prestane rasipanje javnih finansijskih sredstava, tada će biti dovoljno sredstava za realizaciju gore navedenih ciljeva.
U uspostavljanju poštovanja rada, važnu ulogu ima i kontrola savremenog i efikasnog tržišta rada. Kontrola pre svega treba da služi smanjenju izloženosti primalaca posla i sprečavanju nepravilnosti počinjenih od strane poslodavaca. Treba izraditi takav zakon o finansijskom poslovanju, koji se može poštovati, a ne daje šansu za to da inspektori eksploatišu, ponižavaju i primoravaju na korupciju preduzetnike. Sve to je uslov i za ukidanje sive ekonomije. Zajedno treba da razmislimo o tome, kako se može pružati podrška mladima koji započinju karijeru, da bi dobili posao koji je u skladu sa njihovom stručnom spremom, krugom interesovanja i talenta. Na ovom polju poslodavci koji ih primaju mogli bi dobiti specifičnu podršku.

Želimo da pokrenemo pokret pod motom "Biraj domaći proizvod!", uvodeći tako inicijativu u svakodnevnicu privrednog života. Naša privreda ne sme da se podvrgne finansijsko-privrednoj vlasti multinacionalnih kompanija i inostranih investitora, već treba bazirati na zdrave i kvalitetne lokalne preduzetnike.

Obezbeđujemo dalje usavršavanje nisko obrazovanim osobama, koji su trajno nezaposleni, od sadašnjeg mnogo širu mogućnost javnog rada, čime se značajno mogu smanjiti troškovi infrastrukture države i lokalnih samouprava.

Sredstva od privatizacije se u celosti moraju uložiti u privredni razvoj.

SMANJENJE NEZAPOSLENOSTI I POBOLJŠANJE PREDUZETNIČKE SREDINE, ODNOSNO
"Vredi raditi i postati preduzetnik"

Radno mesto stvara prvenstveno privatna sfera i od stanja privatne sfere (veličine prihoda od poreza) zavisi i sposobnost stvaranja radnih mesta javne sfere. O ovoj uskoj povezanosti smo se mogli uveriti baš za vreme ekonomske krize. Mere ekonomske politike koncentrišemo pre svega na povećanje zaposlenosti i podsticanje volje za preduzetništvo, kao i na poboljšanje uslova, uglavnom uz pomoć sledećih mera:

• Odnos države i preduzetnika treba da počiva na principu spremnosti za pomaganje i međusobnog poverenja. Uspešni preduzetnici se moraju podržati ne samo materijalno, već i moralno.
• U poslovanju - ako je neophodno sa strogim zakonima, dotacijama, priznanjima itd. - treba postići da data reč bude garancija za pošten rad. Na nivou države treba sačiniti spisak pouzdanih, poštenih preduzetnika koji poštuju datu reč.
• Smanjenje doprinosa za preduzetnike i zaposlene.
• Transformacija socijalnog sistema na taj način, da pomoć dobijaju oni kojima je ista zaista neophodna, a da ta pomoć podstiče na to da se lice zaposli. Osnovni princip koji treba ostvariti je: "Vredi raditi i postati preduzetnik".
• Pojednostavljenje poreskih prijava, knjigovodstva i ostalih iskaza.
• Podržavanje preduzetništva uz pomoć transparentnih finansijskih paketa.
• Oni preduzetnici treba da dobiju olakšice, koji stvaraju radna mesta, a posebno oni koji zapošljavaju pripravnike ili lica iznad 50 godina života, ili primaju radnike iz redova nacionalnih manjina.
• Predlažemo ukidanje takse za vađenje izvoda iz katastra za zemlju pošto to veštački diže cenu zemljišta i sprečava investicije.
• Kao privredna grana koja donosi prihode i kojom mnogi mogu da se bave je domaći turizam koji u prvom koraku treba da se učini efikasnijim.
• U opštinama gde je i jezik manjina u službenoj upotrebi, na svim državnim radnim mestima, u institucijama, na sudovima, u policiji itd. zakonom treba propisati, da zaposleni moraju da govore i jezik većine i manjine, o čemu treba da polažu ispit. Time bi zakonodavac udovoljio principima i obavezama, koje je formulisao u Zakonu o službenoj upotrebi jezika.

PROGRAM VEZAN ZA RADNE ODNOSE

Podržavamo akontiranje advokatskog zastupanja povodom parnica vezanih za radni odnos lica kojima je to neophodno, obezbeđujemo besplatno pravno savetovanje.
Umesto socijalnih pomoći svima treba obezbediti posao, a u datom slučaju svima koji su radno sposobni javni rad.

INFORMATIČKI PROGRAM

Stvorićemo dostupnost sistema opštinske uprave sa bilo kojim od telekomunikacionih sredstava.
Uz pomoć sveobuhvatne administracije preko interneta smanjićemo državnu birokratiju.
Ukinućemo gužve do kojih dolazi prilikom sređivanja administrativnih poslova, odnosno primenjivaćemo takve moderne sisteme, koji isključuju rešavanje administracije mimo reda.
Najveća kočnica napretka razvoja našeg društva i ostvarenja demokratije je deo medija, koji sledeći dnevne političke ili materijalne interese manipuliše ljudima. Danas je situacija na ovom polju toliko nepodnošljiva, da GSM smatra svojim istaknutim zadatkom da ostvari prirodni princip, prema kojem svako ima pravo da dobija istinitu informaciju.

PROGRAM POLITIKE SPORTA

U gradskim, opštinskim sportskim udruženjima i obrazovnim institucijama neophodno je aktivno učešće lokalnih samouprava, kao njihova obaveza.
Sportski objekti se moraju očuvati i razvijati, pošto je sadašnje stanje neizdrživo.
Pregrupisanjem akciza možemo obezbediti višak prihoda za podržavanje sporta zajednice.
Sistem podržavanja sporta ćemo učiniti privlačnim i za investitore i preduzeća. Želimo da izradimo program za prosvećivanje mladih o drogi (uključivanjem civilnih organizacija), odnosno za sprečavanje kriminala uz pomoć sporta i za suzbijanje dopinga.
Radi izgradnje užih odnosa sa prekograničnim mladima i mladim Mađarima iz matične zemlje imamo nameru da osnujemo Omladinsku Olimpiju svih Mađara zajedno sa akterima društvenog i političkog, odnosno zainteresovanim akterima privrednog života.
Želimo da pomognemo, da penzioneri u prirodi, u zajednici ili samostalno vrše laku sportsku aktivnost, koja podjednako potpomaže fizičko i duševno ozdravljenje, bitno poboljšava kvalitet života i produžava životni vek.

PROGRAM POLITIKE OBRAZOVANJA - MAĐARSKI JEZIK

Narod živi u svom jeziku, ova formulacija se na nas odnosi pojačano. Na polju obrazovanja, vršena istraživanja su potvrdila da je Komenski (lat. Comenius) bio u pravu, kada je rekao da se znanje najefikasnije može steći na maternjem jeziku. Učenici današnjice se moraju pripremiti za to, da ne mogu da uče isključivo na svom maternjem jeziku.

GSM smatra za svoj istaknuti politički zadatak da sve većem broju učenika (mađarske nacionalnosti) omogući učenje na maternjem jeziku od zabavišta do fakulteta.

Želimo da objasnimo roditeljima, da će se njihova deca tada najbolje snaći u životu, ako pre svega nauče mađarski jezik, ako učestvuju u nastavi na mađarskom jeziku sve dok mogu, a nakon završetka studija da se vrate u zemlju gde su se rodili. Da bismo na ovom polju postali uspešniji neophodan uslov je, da srpska država otvori dovoljan broj škola i odeljenja gde se nastava obavlja na mađarskom jeziku i da toleriše odeljenja sa manjim brojčanim stanjem.

U škole gde se nastava obavlja na mađarskom jeziku treba uvesti podučavanja i upoznavanje sa stvarnom mađarskom istorijom koja obuhvata više hiljada godina, mađarskoj umetnosti, velikanima mađarske nauke (kao npr. mađarski dobitnici Nobelove nagrade), brojnim svetskim otkrićima Mađara, narodnoj umetnosti (čiji je deo jedinstvena zbirka od 220 000 mađarskih narodnih pesama). Učenici treba da se upoznaju sa sekeljsko-mađarskim runskim pismom koje je primenjivano pre 15 000 godina (prema rezultatima pojedinih istraživanja čak 35 000 godina), koje je prvo i najstarije pismo u istorijatu čovečanstva, koje je moguće pronaći u otkrivenoj piramidi u gradu Visoko pored Sarajeva. Iz nastavnog programa treba izdvojiti veštačku pogrešnu teoriju, koja tvrdi, da su Mađari ugro-finskog porekla. Treba podučavati o istorijatu Svete krune, koji sistem principa i koja društvena teorija donosi društvenu dobrobit svim ljudima.

Od srpske vlade očekujemo, da u školama u slučaju dece mađarske nacionalnosti primenjuju podučavanje srpskog jezika prema zahtevima date okoline, pošto je sadašnja praksa da se srpski jezik podučava kao jezik životne sredine, a to više šteti u efikasnosti učenja jezika većine nego što pomaže. Mogli bismo reći i to, da je podučavanje jezika prema sadašnjem zakonu u potpunosti besmisleno.

Čovek današnjice u ovom dinamičnom svetu koji se menja može biti primoran i četiri ili pet puta menja karijeru. Tokom celog života moramo znači da učimo, da budemo u koraku sa zahtevima ovog doba, a u ovom procesu ključnu ulogu ima nivo kreativnosti. Otvorenost prema kreativnosti se takođe može postići najefikasnije na maternjem jeziku. Iskustvo pokazuje, da uz odgovarajuće finansiranje i stručne pažnje i podrške i u malim naseljima se može obezbediti kvalitetno obrazovanje i vaspitanje.

Smatramo da je uloga pedagoga odlučujuća na polju obrazovanja. Ne želimo takve škole, gde mesto učitelja preuzimaju računari i interaktivne table. Sredstva koja potpomažu učenje su važna, ali ne mogu da zamenjuju, samo da podržavaju rad pedagoga. Smatramo da se poželjno funkcionisanje takvih škola, koje su institucije lokalne zajednice, gde je obrazovanje i vaspitanje zajednička stvar učenika, roditelja, pedagoga, lokalnog društva, opštinskog rukovodstva i privrednih aktera. Time se može obezbediti javno poverenje i visok nivo, takva škola čini celinu ličnosti pogodne za rad i porodični život, za bitisanje u zajednici.

Smatramo da je važno negovanje talenta i vezano za to i funkcionisanje raznih sistema stipendiranja. Sledbenici smo učenja tokom celog života, podržavaćemo svaki program, koji služi ostvarivanje ovog cilja.

Vidimo, a želimo i da se vidi da je naša kultura jedan od stubova nacionalne svesti. Uvereni smo, da očuvanjem i razvojem naših kulturnih vrednosti negujemo i obogaćujemo jedan od važnih segmenata raznolike evropske kulture.

Uvešćemo prosleđivanje i pozajmljivanje udžbenika među raznim godištima, smanjujući i na taj način materijalnu opterećenost roditelja.
Podržavamo proširenje poslepodnevnih aktivnosti (dnevni boravak, stručne aktivnosti), što umesto lutanja vezuje dete, a roditeljima koji rade znači veliku pomoć.

PROGRAM KULTURNE I MEDIJSKE POLITIKE

U zajedničkoj organizaciji državne i civilne sfere kontinuirano ćemo raspisivati konkurse za otkrivanje talenata radi oživljavanja nacionalne svesti i savremenih mađarskih dela, koja jačaju društvenu koheziju.
Zauzećemo se i istaknuto ćemo podržavati mađarsko-mađarske inicijative koje se pojavljuju u civilnoj sferi, kao i organizacije, koje kako u članstvu tako i u funkcionisanju prelaze sadašnje granice.

PROGRAM CRKVENE POLITIKE

Između uprave i crkvenog rukovodstva ćemo uspostaviti takvu efikasnu saradnju, koja će omogućiti brzo zajedničko reagovanje na probleme koji se javljaju u društvu.
Podržavamo društvenu, karitativnu i obrazovnu delatnost crkava. Crkve ćemo hrabriti da preuzmu veću ulogu u društvenom i javnom životu. 

PROGRAM POLITIKE MLADIH

Vojvođanskim mladim Mađarima nisu neophodni krediti, pomoći i milostinje, već mogućnosti, da bi korišćenjem sopstvenih sposobnosti mogli da se snađu u svojoj domovini. To nije samo njihov interes, već i interes Vojvodine. GSM s toga mladima želi da pruža životne ciljeve i mogućnosti za njihovo postizanje.
Najveći društveno-politički problem Vojvodine je konstantno smanjenje brojnog stanja Mađara. Ukoliko u kratkom roku ne dođe do radikalnih mera u interesu rešavanja nastale situacije, ovaj proces se neće moći promeniti, a to može imati katastrofalne posledice. Cilj GSM je da se u što većem broju zdravih mađarskih porodica rodi što veći broj zdrave dece.
Uvereni smo, da je svaki mladi Mađar talentovan za nešto. Moramo da otkrijemo ove talente u njima, i moramo sve učiniti za to, da se isti i razviju.
Preko institucije volonterskog rada povećaćemo osećaj odgovornosti za zajednicu i društvo mladih, kao i njihovo aktivno građansko učešće.
U središte stavljamo zdravstveno vaspitanje mladih i sprečićemo širenje korišćenja droge.
Izradićemo program za pripravnike da bi mladima koji započinju karijeru poboljšali šanse za zaposlenje.

SOCIJALNA POLITIKA

Pojam zapošljavanja će biti osnovni i ključni elemenat socijalne politike. Bez rešavanja pitanja zapošljavanja nemoguće je formirati bilo koji model funkcionisanja socijalne politike.

• Zastupamo stvaranje trajnih radnih mesta
• Podržavamo uslugu orijentisanu ka klijentu radi pronalaženja i posredovanja posla.
• Umesto novca želimo da obezbedimo mogućnost zarađivanja, za šta su neophodne prekvalifikacije, kvalifikacije i svrsishodnija i efikasnija organizacija posredovanja posla.
• Licima odgovarajućeg zdravstvenog stanja u radno sposobnom dobu, koji nisu spremni da obave ponuđenu posao u skladu sa njihovim znanjem nećemo dodeliti nikakvu novčanu pomoć.
• Veliki deo pomoći u gotovini ćemo pretvoriti u davanja u naturi.
• Zastupamo izradu takvog programa javnog rada u svim lokalnim samoupravama, koji konkretno označava licima koja ne mogu da se zaposle, posao koji je u skladu sa njihovom spremom i sposobnostima, a zauzvrat bi za to dobili platu.

BEZBEDNOST

Zakoni se odnose na svakoga jednako. Izuzetaka nema. Za bezbednost građana odgovara država. Država obeštećuje one građane, koje nije mogla da zaštiti od polnih, verskih, nacionalnih atrociteta.
Država ima materijalnu odgovornost prema onima čija se imovina ošteti.

ZDRAVSTVO
ODNOSNO "NA PRVOM MESTU JE BOLESNIK"

Treba jasno videti, da nije država, već bolesnik taj, koji plaćanjem zdravstvenog osiguranja ili poreza finansijski pokriva zdravstvo! S toga:
• država ne sme da ostavi na cedilu građane, ne može da proda zdravstvo, ne može da privatizuje bolnice itd., već je dužna da zdravstvo finansira u korist građana na kvalitetnom nivou.
• Podržavamo to, da razni motivacioni i preventivni programi i podučavanje o zdravom načinu životu imaju značajnu ulogu. Za obavljanje ovih zadataka se takođe moraju naći finansijska sredstva iz državnog budžeta.
• Podržavamo, da građanima, koji se primerno brinu o svom zdravlju lekarska opskrba bude eventualno jeftinija nego onima, koji zapostavljaju svoje zdravlje.
• Podržavamo, da se u okviru datih mogućnosti minimalizuje participacija koja se plaća za lekove koji se primenjuju u lečenju dece.
• Za starije osobe treba oformiti posebnu ambulantu, red ordiniranja, pošto su oni ugroženiji, češće koriste usluge, a i stručno zahtevaju drugu vrstu brige nego mlade generacije. Treba napraviti razliku između nege dece, mladih, odraslih i starih lica.

ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE

Životu na zemlji otrov i otpad proizveden od strane čovečanstva znači ogromnu opasnost. I mi sami samo tada možemo da računamo sa bogatim, uravnoteženim fizičkim i duševnim načinom života, ako stvorimo prirodnu sredinu bez otrova. Razlozi, obim i posledice problema vezanih za zaštitu životne sredine veoma često prelaze granice pojedinih država. U Srbiji se efikasni i trajno pozitivni rezultati mogu postići jedino, ako štedimo naše vode, očistimo naše zemlje i u dovoljnoj meri se uključimo u međunarodnu saradnju i u potpunosti iskoristimo mogućnosti koje ona u sebi krije.

Na polju zaštite životne sredine trudimo se napraviti takve korake i mere, da se time ne ošteti međusobna društveno socijalna, privredna ravnoteža kao i ravnoteža životne sredine.

Naš prvobitni cilj je da tokom rešavanja pitanja - ne samo ovde nabrojanih - obezbedimo odgovarajući kvalitet života i očuvamo povoljne uslove života ne samo za ovu, već i za buduće generacije. Privredna stabilnost i razvoj Vojvodine u velikoj meri zavisi od toga da li ćemo uspeti da pređemo na takozvanu bio-proizvodnju.

• Na polju privređivanja otpadom naš prvobitni cilj je da se otpad zajednice sakupi i selektira na mestu nastanka (domaćinstva, gradovi, opštine) i da se otpad iskoristi kao alternativni izvor energije. Nadalje izgradnja sistema i uređaja za selektivno sakupljanje otpada sa ciljem, da se u krugu stanovnika stvori odgovoran stav prema proizvodima, robi, materiji čiji je rok trajanja istekao.


• Na polju predupređivanja i saniranja štete u životnoj sredini želimo da podržavamo politiku zaštite životne sredine koja je usmerena na trajno održivi razvoj, čiji je cilj sprečavanje gubitka biodiverziteta i stvaranje odgovarajućih okolnosti za sprečavanje nastanka štete u životnoj sredini.

• Podržavamo revitalizaciju sedišta od strane investitora napuštenih industrijskih preduzeća, fabrika ili poljoprivrednih zadruga. Zalažemo se za promenu sadašnje politike vlade, koja podržava izgradnju novih "green-field" investicija.

• Podržavamo osnivanje zelene banke. Zelena banka je velik poslovni model, koji ujedno znači svakodnevno zeleno funkcionisanje (filijale i centrale banaka sa uštedom energije, smanjena potrošnja papira, korišćenje hibridnih motornih vozila), zeleno kreditiranje i investiranje (finansiranje zelenih projekata, investicija u zelena preduzeća, finansiranje rekonstrukcije energetike stanova), odnosno stvaranje zelenog imidža. Zelena banka bi davala kredite malim i srednjim preduzećima, stanovništvu i lokalnim samoupravama za programe za uštedu energije, čije bi se otplatne rate mogle pokrivati od ušteda.

DOŠLO JE VREME!

Došlo je vreme da ljudi koji žude za pravednošću ne očekuju od političara, od politike promene, već da oni promene politiku! Očekivanu šansu za to će doneti izbori u 2012. godini.
Neophodne su promene iz korena. Potrebna je takva, stvarna demokratija, u kojoj ljudi koji žive od poštenog rada postaju stvaraoci, a ne trpioci politike i sudbine svoje domovine.

09.01.2010 godine

Predsednik
Racz Sabo Laslo